Vastuullisemmin Mannisen matkassa!

Matkustaminen avartaa maailmaa ja yhdistää ihmisiä. Se tekee maailman yhtä aikaa sekä suuremmaksi että pienemmäksi. Matkustaminen on loistava tapa tutustua ihmisiin, kulttuureihin ja luontoon. Se on myös monelle ensiarvoisen tärkeä elinkeino, jonka hyödyt ulottuvat suoraan tai epäsuorasti useille eri toimialoille.

Vaikka matkailusta on lukuisia hyötyjä ja se jättää jäljen mieliin ja sydämiin, jättää se kuitenkin jälkeensä myös haittavaikutuksia ympäristöön. Matkanjärjestäjänä meillä on vastuu kiinnittää huomioita matkailun negatiivisiin vaikutuksiin ja minimoida nämä vaikutukset omassa toiminnassamme ja matkoillamme.

Kokosimme tiivistelmän jokapäiväisistä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toimistamme ekologisen, taloudellisen, sosio-kulttuurisen ja eettisen vastuullisuuden näkökulmista. Meillä on vielä kehitettävää, mutta otamme koko ajan pieniä askelia eteenpäin kohti kestävämpää ja vastuullisempaa matkailua.

Tutustu koko kestävän ja vastuullisen matkailun strategiaamme tästä